Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/12

Drukāt

23.02.2014

Izsole Nr.800-2014/12 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  48.63  EUR bez PVN.

2.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā  88.35  EUR bez PVN.

3.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  41.31  EUR bez PVN.

4.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  88.55  EUR bez PVN.

5.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  60.88  EUR bez PVN

6.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  39.24  EUR bez PVN

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas mežniecības 92.kvartālā, 104.kvartālā, 105.kvartālā, 117.kvartālā (1.tabula), Daugavas mežniecības 117.kvartālā (2.tabula), Rīgas mežniecības 19.kvartālā (3.tabula), Gaujas mežniecības Garkalnes iecirkņa 58.kvartālā (4.tabula, 5.tabula), Katrīnas mežniecības 39/40.kvartālā, 18.kvartālā, 69.kvartālā (6.tabula).

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1. Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 6 (sešās) daļās: Daugavas mežniecības 92.kvartāls, 104.kvartāls, 105.kvartāls, 117.kvartāls (1.tabula), Daugavas mežniecības 117.kvartāls (2.tabula), Rīgas mežniecības 19.kvartāls (3.tabula), Gaujas mežniecības Garkalnes iecirkņa 58.kvartāls (4.tabula, 5.tabula), Katrīnas mežniecības 39/40.kvartāls, 18.kvartāls, 69.kvartāls (6.tabula).
1.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 28.februārim, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
2.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula; 2.tabula, 3.tabula, 4.tabula, 5.tabula, 6.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.
3.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas, 3.tabulas, 4.tabulas, 5.tabulas, 6.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).
4.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
5.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
6.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
 
1. daļa Daugavas mežniecība 92.kvartāls, 104.kvartāls, 105.kvartāls, 117.kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
1.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL (5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
92.kvartāls
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9; 6.1
2
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
72
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
7
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
2
 
 
 
 
Egles taras kluči
24 un vairāk
3.1
2
 
 
 
 
Skuju koku taras kluči
10 - 24
3.1
17
 
 
 
 
Skuju koku gulšņi
18 un vairāk
3.1
7
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.8
65
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
15
 
 
 
 
Apses taras kluči
18 un vairāk
2.8; 3.1
13
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
75
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
56
 
 
 
 
Apses papīrmalka
6 - 60
3.0
30
 
 
 
 
Malka (jaukta)
3 un vairāk
3.0
47
 
 
 
 
104.kvartāls
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9; 6.1
8
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
97
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
11
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
2
 
 
 
 
Egles sīkkoksne
6 - 10
3.4
2
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.8
24
 
 
 
 
Skuju koku gulšņi
18 un vairāk
3.1
11
 
 
 
 
Skuju koku taras kluči
10 -24
3.1
11
 
 
 
 
Lapu koku taras kluči
14 un vairāk
2.5; 3.1
40
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
75
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
4
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
83
 
 
 
 
Apses papīrmalka
6 - 60
3.0
38
 
 
 
 
Malka (jaukta)
3 un vairāk
3.0
55
 
 
 
 
105.kvartāls
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
1
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
8
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
8
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
251
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
21
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
5
 
 
 
 
Skuju koku taras kluči
14 un vairāk
3.1
8
 
 
 
 
Skuju koku gulšņi
18 un vairāk
3.1
22
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.8
6
 
 
 
 
Lapu koku taras kluči
14 un vairāk
2.5; 3.1
13
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
1
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
72
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
11
 
 
 
 
Apses papīrmalka
6 - 60
3.0
18
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6 - 60
3.0
31
 
 
 
 
117.kvartāls
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
140
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
79
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
7
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
16
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
6
 
 
 
 
Priedes taras kluči
12 un vairāk
3.1
22
 
 
 
 
Skuju koku gulšņi
18 un vairāk
3.1
37
 
 
 
 
Lapu koku taras kluči
14 un vairāk
2.5; 3.1
1
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
77
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
79
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
14
 
 
 
 
Malka (jaukta)
3 un vairāk
3.0
44
 
 
 
 
 
1869
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Raimonds Migla tālr. 26427258
2. daļa Daugavas mežniecība 117. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
2.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
54
 
 
 
 
Kopā:
54
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Raimonds Migla tālr. 26427258
 
3. daļa Rīgas mežniecība 19. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
3.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVLR/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
9
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
2
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
2
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
15
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
5
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
7
 
 
 
 
Priedes taras kluči
22 un vairāk
3.1
7
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 24
3.1
5
 
 
 
 
Egles taras kluči
22 un vairāk
3.1
21
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 24
3.1
25
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.8
6
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
43
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
38
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
6
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
52
 
 
 
 
Malka (jaukta)
3 un vairāk
3.0
24
 
 
 
 
 
267
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Rīgas mežniecības mežsargs Aivars Roze tālr. 29453828
 
4. daļa Gaujas mežniecības, Garkalnes iecirkņa 58. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
4.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
56
 
 
 
 
Kopā:
56
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Gaujas mežniecības Garkalnes iecirkņa mežsargs Māris Dreimanis tālr. 26439742
 
5. daļa Gaujas mežniecības, Garkalnes iecirkņa 58. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
5.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL (5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
77
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
42
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
36
 
 
 
 
Priedes taras kluči
24 un vairāk
3.1
19
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 22
3.1
19
 
 
 
 
Priedes sīkkoksne
6 - 10
3.7
6
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
51
 
 
 
 
 
250
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Gaujas mežniecības Garkalnes iecirkņa mežsargs Māris Dreimanis tālr. 26439742
 
6. daļa Katrīnas mežniecība 39./40., 18., 69. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
6.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVLR/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
39./40.kvartāls
Priedes zāģbaļķi
14 un vairāk
4.9
6
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
14 un vairāk
4.9
14
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
18 un vairāk
2.8
4
 
 
 
 
Lapu koku taras kluči (A;M)
14 un vairāk
2.5;3.1
4
 
 
 
 
Skuju koku papīrmalka
6 - 60
3.0
7
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
5
 
 
 
 
Malka (jaukta)
3 un vairāk
3.0
31
 
 
 
 
18.kvartāls
Egles zāģbaļķi
14 un vairāk
5.2
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
13
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
2
 
 
 
 
Malka (jaukta)
3 un vairāk
3.0
22
 
 
 
 
69.kvartāls
Egles zāģbaļķi
14 un vairāk
4.9
10
 
 
 
 
Egles taras kluči
14 un vairāk
3.1
21
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
85
 
 
 
 
Malka (jaukta)
3 un vairāk
3.0
5
 
 
 
 
 
242
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Katrīnas mežniecības mežzinis Valdis Janitens tālr. 29218036
 
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
Piezīme:
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]