Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/11

Drukāt

13.02.2014

Izsole Nr.800-2014/11 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  34.16  EUR bez PVN.

2.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  37.30  EUR bez PVN.

3.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  51.49  EUR bez PVN.

4.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  88.09  EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas mežniecības 318.kvartālā (1.tabula), Daugavas mežniecības 221./218.kvartālā (2.tabula), Daugavas mežniecības 281.kvartālā (3.tabula, 4.tabula).

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.      Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 3 (trīs) daļās: Daugavas mežniecības 318.kvartāls (1.tabula), Daugavas mežniecības 221./218.kvartāls (2.tabula), Daugavas mežniecības 281.kvartāls (3.tabula, 4.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 18.februārim, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula; 2.tabula, 3.tabula, 4.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas, 3.tabulas, 4.tabula 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
1. daļa Daugavas mežniecība 318. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
1.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL (5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Egles taras kluči
22 un vairāk
3.1
11
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 22
3.1
8
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
7
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
38
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
31
 
 
 
 
Malka (jaukta)
3 un vairāk
3.0
24
 
 
 
 
 
119
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Jānis Cinītis tālr. 26439214
2. daļa Daugavas mežniecība 221./218. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
2.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVLR/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
221.kvartāls
Priedes zāģbaļķi
14 un vairāk
3.7
5
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
14 un vairāk
3.7
8
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 24
3.1
5
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 24
3.1
12
 
 
 
 
Priedes sīkkoksne
6 - 10
3.7
1
 
 
 
 
Egles sīkkoksne
6 - 10
3.7
5
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
6
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
40
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
15
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
28
 
 
 
 
Malka (jaukta)
3 un vairāk
3.0
18
 
 
 
 
218.kvartāls
Priedes zāģbaļķi
20 un vairāk
3.7
5
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
20 un vairāk
3.7
3
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 24
3.1
3
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 24
3.1
2
 
 
 
 
Skuju koku sīkbaļķi
10 - 18
3.7
2
 
 
 
 
Priedes sīkkoksne
6 - 10
3.7
1
 
 
 
 
Egles sīkkoksne
6 - 10
3.7
4
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
1
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
22
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
9
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
3
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6 - 60
3.0
2
 
 
 
 
 
200
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Juris Akmeņlauks tālr. 26438173
 
3. daļa Daugavas mežniecība 281. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
3.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL (5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
69
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
22
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
12
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
8
 
 
 
 
Priedes taras kluči
22 un vairāk
3.1
33
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 22
3.1
15
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 22
3.1
10
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.8
3
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
12
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
26
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
36
 
 
 
 
ērza papīrmalka
6 - 60
3.0
15
 
 
 
 
Malka (jaukta)
3 un vairāk
3.0
11
 
 
 
 
 
272
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Laimonis Melnis tālr. 26436346
 
 
 
 
4. daļa Daugavas mežniecība 281. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
 
4.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
54
 
 
 
 
Kopā:
54
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Laimonis Melnis tālr. 26436346
 
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
Piezīme:
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]