Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/9

Drukāt

10.02.2014

Izsole Nr.800-2014/9 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  38.65  EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas mežniecības 328.kvartālā (1.tabula).

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.    Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: Daugavas mežniecības 328.kvartāls (1.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 14.februārim, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula).
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
1. daļa Daugavas mežniecība 328. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
1.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL (5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
7
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
12
 
 
 
 
Priedes taras kluči
22 un vairāk
3.1
3
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 22
3.1
41
 
 
 
 
Egles taras kluči
22 un vairāk
3.1
2
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 22
3.1
11
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
7
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.8
11
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
108
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
92
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
24
 
 
 
 
 
318
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Jānis Cinītis tālr. 26432914
 
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
Piezīme:
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]