Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/8

Drukāt

09.02.2014

Izsole Nr.800-2014/8 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  39.85  EUR bez PVN.

2.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  34.47  EUR bez PVN.

2.daļā SIA „R Grupa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  33.53  EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko atkārtotu elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu iegādi mežā pie ceļa Daugavas mežniecības 348.kvartālā (1.tabula), Daugavas mežniecības 329.kvartālā (2.tabula), Daugavas mežniecības 313.kvartālā (3.tabula).

Izsoles Nr.800-2014/5 rezultāti tiek anulēti, jo izsoles uzvarētājs ir atteicies no kokmateriālu iegādes par nosolīto cenu.

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.                  Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 3 (trīs) daļās: Daugavas mežniecība 348.kvartāls (1.tabula), 329.kvartāls (2.tabula), 313.kvartāls (3.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 12.februārim, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula, 2.tabula, 3.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas, 3.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
 
1. daļa Daugavas mežniecība 348. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
1.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
195
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
113
 
 
 
 
Priedes sīkkoksne
6 - 10
3.4
5
 
 
 
 
Egles sīkkoksne
6 - 10
3.4
24
 
 
 
 
Priedes taras kluči
18 un vairāk
3.1
98
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 18
3.1
129
 
 
 
 
Egles taras kluči
18 un vairāk
3.1
27
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 18
3.1
121
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.8
14
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
9
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
207
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
936
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
41
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6 - 60
3.0
411
 
 
 
 
 
2330
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Jānis Cinītis tālr. 26439214
 
2. daļa Daugavas mežniecība 329. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
2.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes taras kluči
22 un vairāk
3.1
5
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 22
3.1
15
 
 
 
 
Egles taras kluči
22 un vairāk
3.1
2
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 22
3.1
2
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
12
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
32
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
10
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6-60
3.0
32
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6-60
3.0
19
 
 
 
 
 
129
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Jānis Cinītis tālr. 26439214
3. daļa Daugavas mežniecība 313. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
3.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes taras kluči
22 un vairāk
3.1
2
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 22
3.1
6
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
3
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6-60
3.0
19
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6-60
3.0
2
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6-60
3.0
24
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6-60
3.0
8
 
 
 
 
 
64
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Jānis Cinītis tālr. 26439214
 
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
Piezīme:
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]