Piedāvājums zāģmateriālu iegādei SIA „Rīgas meži” kokzāģētavā „Norupe” Nr. 420-2014/izs.004

Drukāt

04.02.2014

Izsole Nr.420-2014/izs.004  noslēgusies.

Uzvarēja:  

1.      Daļa :SIA „EX VALE „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentu piedāvājumam (38.313 m3) : 131.08  EUR/m3  (92.12 LVL) bez PVN.

2.      Daļa: SIA „Baltic Wood Trading „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentam (48.951 m3): 198.71  EUR/m3  (139.65 LVL)  bez PVN .

3.      Daļa: SIA „Baltic Wood Trading „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentam (50.766 m3): 152.32  EUR/m3  (107.05 LVL)  bez PVN .

4.      Daļa: SIA „Wesset Timber „   ar vidējo svērto  cenu  par 1 (vienu) m3 visam zāģmateriālu sortimentam (12.928 m3): 127.04  EUR/m3  (89.29 LVL)  bez PVN .

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par zāģmateriālu pārdošanu kokzāģētavā „Norupe”

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:

1.    Izsoles priekšmets: zāģmateriālu sortiments saskaņā ar „zāģmateriālu sortimentu piedāvājumu” 1 (vienā) daļā: kokzāģētavā „Norupe” (1.tabula).

2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 7. februāra, plkst. 15:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv

3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu minēto apjomu atbilstoši „zāģmateriālu sortimentu piedāvājumam ” (1.tabula).

4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas 7.aile, norādot cenu eiro un 9.aile, norāda cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 8.,10.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (8.aile= 6.aile jāsareizina ar 7.aili katrai pozīcijai, 10.aile= 6.aile jāsareizina ar 9.aili katrai pozīcijai).

5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.

6.    Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 zāģmateriāla sortimenta  piedāvājumam kopā.

7.    Paziņojums par izsoles rezultātiem tiks elektroniski nosūtīts visiem dalībniekiem pēc izsoles beigu termiņa.

·        Konvertācija jāveic pēc likumā noteiktā kursa 1 EUR = 0.702804 LVL

·        Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts zāģmateriālu pirkuma līgums.

·        zāģmateriālu izvešana no kokzāģētavas „Norupe” tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.

·        Pretenzijas par zāģmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Kontaktpersona zāģmateriālu sortimentu apskatei dabā, Kokzāģētavas vadītājs Jānis Stankevičs, tālr. 29856592.

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]