Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/6

Drukāt

03.02.2014

Izsole Nr.800-2014/6 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  35.92  EUR bez PVN.

2.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  38.05  EUR bez PVN.

3.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  58.47  EUR bez PVN.

4.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  91.09  EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas mežniecības 311.kvartālā (1.tabula), Katrīnas mežniecības 29., 37.kvartālā (2.tabula), Daugavas mežniecības 273.kvartālā (3.tabula, 4.tabula).

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.      Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 4 (četrās) daļās: Daugavas mežniecības 311.kvartāls (1.tabula), Katrīnas mežniecības 29., 37.kvartāls (2.tabula). Daugavas mežniecības 273.kvartāls (3.tabula, 4.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 10.februārim, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula; 2.tabula, 3.tabula, 4.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas, 3.tabulas, 4.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
 
1. daļa Daugavas mežniecība 311. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
1.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL (5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes taras kluči
22 un vairāk
3.1
3
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 22
3.1
14
 
 
 
 
Egles taras kluči
22un vairāk
3.1
1
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 22
3.1
7
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
1
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
20
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
47
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
3
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6 - 60
3.0
23
 
 
 
 
 
119
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Jānis Cinītis tālr. 26439214
2. daļa Katrīnas mežniecība 29., 37. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
2.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVLR/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
29.kvartāls
Lapu koku taras kluči (Ba)
14 un vairāk
2.5
7
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
2
 
 
 
 
Apses papīrmalka
6 - 60
3.0
3
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6 - 60
3.0
38
 
 
 
 
37.kvartāls
Egles zāģbaļķi
14 un vairāk
5.2
28
 
 
 
 
Egles būvbaļķi (sauskaltušie)
18 un vairāk
6.1
5
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
21
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6 - 60
3.0
37
 
 
 
 
 
141
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Katrīnas mežniecības mežzinis Valdis Janitens tālr. 29218036
3. daļa Daugavas mežniecība 273. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
3.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL (5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
185
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
55
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22un vairāk
6.1
31
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
16
 
 
 
 
Priedes taras kluči
22 un vairāk
3.7
10
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 22
3.1
19
 
 
 
 
Egles taras kluči
22 un vairāk
3.1
12
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 22
3.1
15
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
10
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
62
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
50
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
2
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6 - 60
3.0
10
 
 
 
 
 
477
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Laimonis Melnis tālr. 26436346
4. daļa Daugavas mežniecība 273. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
4.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL (5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
155
 
 
 
 
 
155
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimentapiedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Laimonis Melnis tālr. 26436346
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
Piezīme:
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]