Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/4

Drukāt

28.01.2014

Izsole Nr.800-2014/4 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  50.68 EUR bez PVN.

2.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  54.06 EUR bez PVN.

3.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  58.25 EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas mežniecībā 110. kvartālā, 118.kvartālā, 107.kvartālā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.      Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 3 (trīs) daļās: Daugavas mežniecība 110.kvartāls (1.tabula), 118.kvartālā (2.tabula), 107.kvartālā (3.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 03.februārim, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula, 2.tabula, 3.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas, 3.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
 
1. daļa Daugavas mežniecība 110. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
1.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
10
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
18
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
9
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
259
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
24
 
 
 
 
Egles sīkbaļķi
10 un vairāk
3.7
2
 
 
 
 
Priedes gulšņi
24 un vairāk
3.1
3
 
 
 
 
Egles gulšņi
18 un vairāk
3.1
21
 
 
 
 
Egles sīkkoksne
6-10
3.4
4
 
 
 
 
Egles taras kluči
24 un vairāk
3.1
11
 
 
 
 
Egles taras kluči
10-24
3.1
9
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.85
65
 
 
 
 
Apses taras kluči
18 un vairāk
3.1
58
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6-60
3.0
3
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6-60
3.0
92
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6-60
3.0
84
 
 
 
 
Apses papīrmalka
6-60
3.0
105
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6-60
3.0
24
 
 
 
 
 
834
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Raimonds Migla tālr. 26427258
 
2. daļa Daugavas mežniecība 118. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
2.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
3
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
21
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
16
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
346
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
28
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
6
 
 
 
 
Priedes gulšņi
18 un vairāk
3.1
1
 
 
 
 
Egles gulšņi
18 un vairāk
3.1
24
 
 
 
 
Egles sīkkoksne
6-10
3.4
8
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.85
56
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
47
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6-60
3.0
6
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6-60
3.0
127
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6-60
3.0
74
 
 
 
 
Apses papīrmalka
6-60
3.0
44
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6-60
3.0
21
 
 
 
 
 
833
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Raimonds Migla tālr. 26427258
3. daļa Daugavas mežniecība 107. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
3.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
22
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
51
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
29
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
2
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
20
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
4
 
 
 
 
Priedes gulšņi
24 un vairāk
3.1
15
 
 
 
 
Skujkoku sīkkoksne
6-10
3.4
1
 
 
 
 
Skujkoku brāķis
12 un vairāk
4.1
4
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10-24
3.1
6
 
 
 
 
Egles taras kluči
24 un vairāk
3.1
3
 
 
 
 
Egles taras kluči
10-24
3.1
1
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.85
1
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6-60
3.0
29
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6-60
3.0
24
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6-60
3.0
3
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6-60
3.0
10
 
 
 
 
 
225
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Raimonds Migla tālr. 26427258
 
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
Piezīme:
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]