Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/3

Drukāt

27.01.2014

Izsole Nr.800-2014/3 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  87.07 EUR bez PVN.

2.daļā AS „Inčukalns Timber” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  57.29 EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas  mežniecībā 187./198 kvartālā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.    Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 2 (divās) daļās: Daugavas mežniecība (1.tabula, 2.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 31.janvārim, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula; 2.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
 
1. daļa Daugavas mežniecība 187./198. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
 
1.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
108
 
 
 
 
Kopā:
108
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Juris Akmeņlauks tālr. 26438173.
 
 
 
 
 
 
 
2. daļa Daugavas mežniecība 187./198. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
2.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
25 un vairāk
6.1
230
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
25 un vairāk
4.9
33
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
25 un vairāk
3.7
31
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
25 un vairāk
6.1
227
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
25 un vairāk
4.9
34
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
25 un vairāk
3.7
26
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
18 - 24
4.9
212
 
 
 
 
Egles sīkbaļķi
18 - 24
4.9
127
 
 
 
 
Priedes taras kluči
24 un vairāk
3.1
34
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 24
3.1
32
 
 
 
 
Egles taras kluči
24 un vairāk
3.1
16
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 24
3.1
27
 
 
 
 
Egles sīkkoksne
6 - 10
3.7
16
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.85
107
 
 
 
 
Bērza taras kluči
 
14 un vairāk
2.5
23
 
 
 
 
Melnalkšņa zāģbaļķi
18 un vairāk
3.1
7
 
 
 
 
Apses zāģbaļķi
18 un vairāk
3.1
16
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
60
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
216
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
98
 
 
 
 
Apses papīrmalka
6 - 60
3.0
34
 
 
 
 
Skuju koku zāģbaļķi, sīkbaļķi (brāķis)
10 un vairāk
3.1- 6.1
30
 
 
 
 
Malka (jaukta)
6 - 60
3.0
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopā:
1738
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Juris Akmeņlauks tālr. 26438173.
 
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
Piezīme:
·         Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.
·         No garāmbraucoša transporta kokmateriālu krautņu gali 1.5 m augstumā ir apmesti ar minerālu.

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]