Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/2

Drukāt

22.01.2014

Izsole Nr.800-2014/2 ir noslēgusies.

Uzvarēja:

1.daļā AS „Inčukalns Timber” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  65.13 EUR bez PVN.

2.daļā AS „Inčukalns Timber” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  52.97 EUR bez PVN.

3.daļā AS „Inčukalns Timber” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  49.26 EUR bez PVN.

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas mežniecībā 273. kvartālā, Daugavas mežniecībā 103.kvartālā un Gaujas mežniecībā, Garkalnes iecirknī 76./77.kvartālā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.      Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 3 (trīs) daļās: Daugavas mežniecība 273.kvartāls (1.tabula), Daugavas mežniecība 103.kvartāls (2.tabula) un Gaujas mežniecība Garkalnes iecirknis 76./77.kvartāls (3.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 29.janvārim, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula, 2.tabula, 3.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas, 3.tabulas 6.aile, norādot cenu eiro un 8.aile, norādot cenu latos par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
 
1. daļa Daugavas mežniecība 273. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
1.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
12
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
59
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
25
 
 
 
 
Priedes taras kluči
22 un vairāk
3.1
5
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 22
3.1
20
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
27
 
 
 
 
 
148
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Laimonis Melnis tālr. 26436346
 
2. daļa Daugavas mežniecība 103. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
2.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
1
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
1
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
123
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
11
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
5
 
 
 
 
Egles sīkkoksne
6 - 10
3.7
2
 
 
 
 
Priedes gulšņi
18 un vairāk
3.1
2
 
 
 
 
Egles taras kluči
24 un vairāk
3.1
31
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 24
3.1
4
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
29
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.85
78
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
1
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
42
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
63
 
 
 
 
Apses papīrmalka
6 - 60
3.0
49
 
 
 
 
Malka jaukta
6 - 60
3.0
16
 
 
 
 
 
458
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Raimonds Migla tālr. 26427258
 
3. daļa Gaujas mežniecība Garkalnes iecirknis 76./77. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
3.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
25
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
29
 
 
 
 
Priedes sīkbaļķi
10 - 22
3.7
31
 
 
 
 
Priedes sīkkoksne
6 - 10
3.7
42
 
 
 
 
Priedes taras kluči
24 un vairāk
3.1
7
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 24
3.1
42
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
64
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
18
 
 
 
 
Malka jaukta
6 - 60
3.0
8
 
 
 
 
 
266
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Gaujas mežniecības Garkalnes iecirkņa mežsargs Māris Dreimanis tālr. 26439742
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
Piezīme:
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]