Piedāvājums kokmateriālu iegādei mežā pie ceļa Nr. 800-2014/1

Drukāt

16.01.2014

Izsole Nr.800-2014/1 ir noslēgusies.

Tika saņemti 6 (seši) piedāvājumi.

Uzvarēja:

1.daļā SIA „LatIgMa” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  93.35 EUR bez PVN.

2.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  71.80 EUR bez PVN.

3.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  43.02 EUR bez PVN.

4.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  67.33 EUR bez PVN.

5.daļā SIA „BALTIC FOREST” ar vidējo svērto cenu par (1) m3 visam kokmateriālu sortimentam  kopā:  36.76 EUR bez PVN.

 

SIA „Rīgas meži” rīko elektronisku cenu aptauju par kokmateriālu pārdošanu mežā pie ceļa Daugavas  mežniecībā 271. kvartālā un Rīgas mežniecībā 24. kvartālā.

 

Piedāvājuma iesniegšanas kārtība:
1.    Cenu aptaujas priekšmets: kokmateriālu sortiments saskaņā ar „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumu” 5 (piecās) daļās: Daugavas mežniecība (1.tabula, 2.tabula, 3.tabula) un Rīgas mežniecība (4.tabula, 5.tabula).
2.    Piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2014.gada 21.janvārim, plkst.10:00, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu: izsoles@rigasmezi.lv.
3.    Piedāvājums jāiesniedz par visu kokmateriālu sortimentu atbilstoši „Kokmateriālu sortimenta piedāvājumam” (1.tabula; 2.tabula; 3.tabula, 4.tabula, 5.tabula). Piedāvājumu var iesniegt pa daļām.
4.    Dalībniekam jāaizpilda piedāvājuma 1.tabulas, 2.tabulas, 3.tabulas un 4.tabulas, 5.tabulas 6.aile, norādot cenu latos un 8.aile, norādot cenu eiro par vienu (1) m3 katrai sortimenta vienībai, un 7., 9.ailē norādīt katra sortimenta kopējo summu norādītajā valūtā atbilstoši piedāvātajam apjomam (7.aile = 5.aile jāsareizina ar 6.aili katrai pozīcijai; 9.aile = 5.aile jāsareizina ar 8.aili katrai pozīcijai).
5.    Izsolē ir tiesīgi piedalīties Pretendenti kuriem nav parāda saistības pret SIA „Rīgas meži”, kuru samaksai ir iestājies izpildes termiņš.
6.    Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts dalībnieks, kura piedāvājums būs ar visaugstāko vidējo svērto cenu par vienu (1) m3 kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā.
7.    Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem tiks publicēts SIA „Rīgas meži” mājas lapā pēc cenu aptaujas beigu termiņa.
 
1. daļa Daugavas mežniecība 271. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
 
1.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes A klases zāģbaļķi
28 un vairāk
3.1
148
 
 
 
 
Kopā:
148
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Laimonis Melnis tālr. 26436346
 
 
 
2. daļa Daugavas mežniecība 271. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
2.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
113
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
2
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
32
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
13
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
1
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
8
 
 
 
 
Kopā:
169
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Laimonis Melnis tālr. 26436346.
 
3. daļa Daugavas mežniecība 271. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
3.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3 (bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes taras kluči
16 un vairāk
3.1
34
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 16
3.1
14
 
 
 
 
Egles taras kluči
16 un vairāk
3.1
14
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 16
3.1
17
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
34
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
68
 
 
 
 
Kopā:
181
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Daugavas mežniecības mežsargs Laimonis Melnis tālr. 26436346.
 
4. daļa Rīgas mežniecība 24. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
(Krautnes Nr.2;3;11;12;13;19;20)
4.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
29
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
14
 
 
 
 
Priedes zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
1
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
6.1
79
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
4.9
33
 
 
 
 
Egles zāģbaļķi
22 un vairāk
3.7
7
 
 
 
 
Skujkoku būvbaļķi (sauskaltušie)
14 un vairāk
6.1
19
 
 
 
 
Kopā:
182
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Rīgas mežniecības mežsargs Aivars Roze tālr. 29453828.
 
5. daļa Rīgas mežniecība 24. kvartāls
Kokmateriālu sortimenta piedāvājums
(Krautnes Nr.1;4;5;6;7;8;9;10;14;15;16;17;18;21)
5.tabula
Kokmateriālu sortiments
Diametrs (cm)
Garums
(m)
Pārdošanas apjoms
(m³)
Cena EUR/m3
(bez PVN)
Summa EUR
(5.aile x 6.aile)
Cena LVL/m3
(bez PVN)
Summa LVL
(5.aile x 8.aile)
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
Priedes taras kluči
22 un vairāk
3.1
6
 
 
 
 
Priedes taras kluči
10 - 22
3.1
19
 
 
 
 
Egles taras kluči
22 un vairāk
3.1
29
 
 
 
 
Egles taras kluči
10 - 22
3.1
129
 
 
 
 
Bērza finiera kluči
21 un vairāk
2.8
28
 
 
 
 
Bērza taras kluči
14 un vairāk
2.5
120
 
 
 
 
Lapu koku taras kluči
14 un vairāk
2.5
4
 
 
 
 
Priedes papīrmalka
6 - 60
3.0
10
 
 
 
 
Egles papīrmalka
6 - 60
3.0
143
 
 
 
 
Bērza papīrmalka
6 - 60
3.0
118
 
 
 
 
Malka jaukta
6 - 60
3.0
95
 
 
 
 
Kopā:
701
 
 
 
 
Vidējā svērtā cena par vienu (1) m3 visam kokmateriālu sortimenta piedāvājumam kopā
 
 
 
 
Kontaktpersona kokmateriālu apskatei dabā, Rīgas mežniecības mežsargs Aivars Roze tālr. 29453828.
Ar izsoles uzvarētāju tiks noslēgts Kokmateriālu pirkuma līgums un sastādīts kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu pušu pārstāvji.
Kokmateriālu izvešana no meža tiks atļauta tikai pēc samaksas saņemšanas SIA „Rīgas meži” norēķinu kontā 100% apmērā no izsolītā daudzuma.
Piezīme:
Pretenzijas par apaļo kokmateriālu apjomu un to kvalitāti netiek pieņemtas.