Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 200 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu “

Drukāt

 

Virsraksts

Izsole “Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 200 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu “

Izsoles veids

Nomas tiesību izsole

Objekta veids

Neapbūvēti zemesgabali

Izsoles rīkotājs

SIA "Rīgas meži"

 

 

Izsoles apraksts:

 

Objekta adrese

Kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”, Ostas prospekts 11, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

0100 095 0040

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 095 0030

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Zemesgabali atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā.

Īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem – apstādījumu un dabas teritorija.

Platība

Atrašanās vieta

Izmantošanas veids

200 m2

Ostas prospekta un Atpūtas alejas krustojums

Izglītojošu un informatīvu pakalpojumu sniegšana. Suvenīru preču tirdzniecība.

 

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

200 m2

Drošības nauda

300,00 EUR (trīs simti eiro 00 centi) (bez PVN);

Drošības nauda pēc zemes nomas līguma noslēgšanas tiek ieskaitīta nodrošinājuma depozītā.

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

300,00 EUR (trīs simti eiro 00 centi) (bez PVN);

 

Izsoles solis

 30,00 EUR  (bez PVN);

Iznomāšanas termiņš

01.05.2023. līdz 30.08.2023.

Apakšnomas iespējas

Vienojoties ar Iznomātāju

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2023.gada 24.martā plkst. 14:00 Rīgā, SIA „Rīgas meži” biroja telpās Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6,k-1. Izsoles dalībnieku izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 21.martam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv, sūtījuma priekšmetā norādot “Izsolei „ Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 200m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”; elektroniski iesniegtiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu – visi pieteikuma dokumenti jāparaksta apvienoti vienā elektroniskajā dokumentā;

vai līdz 2022.gada 21.marta plkst. 17:00

klātienē  Ojāra Vācieša iela 6, k-1, Rīga LV-1004 vai ar pasta starpniecību 6.2.punktā norādītajā adresē slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – iznomātāja nosaukums, norāde: “Izsolei „ Izsolei „ Par Rīgas pašvaldībai piederošā zemes gabala zemes vienības daļas 200m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Mežaparkā iznomāšanu”; un: „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”, kā arī elektroniskā pasta adrese, uz kuru pretendents vēlas saņemt paziņojumu par pieteikuma aploksnes saņemšanu

Iznomātājs

SIA “Rīgas meži”, atbilstoši 29.12.2017. līgumam Nr.RD -17-1043 “Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums” piešķirtajām tiesībām iznomāt kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” zemes gabalu daļas.

Objekta apskate

Objektu var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku pa tālruni 28608595, zane.paberza@rigasmezi.lv

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Atbilstoši Nolikumam papildus nosolītajai nomas maksai tiek piemērota infrastruktūras uzturēšanas maksa, kā arī nekustamā īpašuma nodoklis.

 

 

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Izsoles]. ID: [50]