Informācija par nomai pieejamajām zemes gabalu daļām sezonas tirdzniecībai

Drukāt

21.05.2021

SIA “Rīgas meži” informē, ka ir pieejamas nomai zemes gabalu daļas Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesībām sezonas tirdzniecības īstenošanai 2021.gadā. Pieejamo objektu saraksts pievienots pielikumā. Interesentus lūdz pieteikties aizpildot veidlapu un nosūtot uz diana.urtane@riga.lv. Nomas tiesību piešķiršana uz termiņu virs 10 dienām, notiks izsoles kārtībā.

Zemes gabalu izmantošanas mērķis (veids):  nomas objekta platībai atbilstošas ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar norādītajām preču grupām, ar nosacījumu:  tirdzniecība nomas objektos jāīsteno ievērojot Rīgas domes 01.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.196 “Par kārtību kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” noteiktās prasības.

Nomas termiņš ir līdz 2021.gada 30.septembrim. Nomnieks var pagarināt līgumu, bet ne ilgāk kā līdz 01.04.2022.

Nosacīto nomas maksu un objekta sākumcenu skatīt pielikumā pievienotajā sarakstā. Nomas maksa tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

 

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA “Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv, Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai Valsts Nekustamie īpašumi portālā www.vni.lv.

Pievienotie faili