Paziņojums par izsoles rezultātu

Drukāt

29.04.2021

 

SIA „Rīgas meži” paziņo, ka saskaņā ar 29.04.2021. SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu (protokols nr.7., 2.jautājums) apstiprināti 27.04.2021. mutiskās izsoles “Zemes gabalu daļu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2021.gadā” rezultāti un izsoles objektus par augstāko izsolē nosolīto cenu ieguvuši:

 

Zemesgabala daļas apzīmējums

Izsoles uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas nr.(nodokļu maksātāja nr.)

Solījums EUR bez PVN / mēnesī

VD1

SIA “VR LAIKS”, reģistrācijas nr. 40203145858

125,00 EUR

VD3

SIA “AP HOLDING COMPANY”, reģistrācijas nr. 40103963572

125,00 EUR

VD4

SIA “MOBILAIS SALDĒJUMS”, reģistrācijas nr. 40103431036

125,00 EUR

VD5

INITA FREIBERGA, reģistrācijas nr. 18086110169

125,00 EUR

VD6

SIA “MOBILAIS SALDĒJUMS”, reģistrācijas nr. 40103431036

125,00 EUR

LL1

SIA “V LAIKS”, reģistrācijas nr. 40103364695

125,00 EUR

LL3

JURIJS DAŅIĻINS, reģistrācijas nr. 23025910708

125,00 EUR

KP1

SIA “RAFA R”, reģistrācijas nr. 40103781044

80,00 EUR

KP3

SIA “MOBILAIS SALDĒJUMS”, reģistrācijas nr. 40103431036

80,00 EUR

KA3 5

SIA “MOBILAIS SALDĒJUMS”, reģistrācijas nr. 40103431036

80,00 EUR

UM3

SIA “UGA”, reģistrācijas nr. 40203170107

80,00 EUR