Paziņojums par izsoles rezultātu

Drukāt

12.03.2021

 

            SIA „Rīgas meži” paziņo, ka saskaņā ar 10.03.2021. SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu (protokols nr.3., 1.jautājums) apstiprināti 08.03.2021. mutiskās izsoles “Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsole” rezultāti un izsoles objektus par augstāko izsolē nosolīto cenu ieguvuši:

 

Zemesgabala daļas apzīmējums

Izsoles uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas nr.(nodokļu maksātāja nr.)

Solījums EUR bez PVN / mēnesī

T1

SIA “GALERIJA EKSELENCE”, reģistrācijas nr. 40103850702

2325,00

T2

SIA “WORLD OF WONDERS”, reģistrācijas nr. 40103775118

375,00

T3

SIA “Golfa kluba restorāns”, reģistrācijas nr.40003731738

1550,00

T4

SIA “AP Holding Company”, reģistrācijas nr. 40103963572

1625,00