Neapbūvēta zemesgabala nomas tiesību izsole

Drukāt

Neapbūvēta Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Rīgā, Ostas prospekts 11 (kadastra Nr.0100 095 0040, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 095 0030) daļas 80 m2 platībā nomas tiesības tiek izsolītas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.