Izsoles sludinājums

Drukāt

08.02.2019

Pievienots fails - Paziņojums par izsoles rezultātu.

SIA „Rīgas meži” rīko mutisko izsoli uz Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļām

1.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T1” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;

2.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T2” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;

3.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T3” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) nomas tiesībām;

4.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T4” 6 kv.m. platībā (Ostas prospekta un Atpūtas alejas krustojums) nomas tiesībām;

5.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T5” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) nomas tiesībām;

6.                  Zemesgabala daļas ar apzīmējumu “T6” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) nomas tiesībām,

Zemes gabalu izmantošanas mērķis (veids): ielu tirdzniecības vietas iekārtošana tirdzniecībai ar kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” teritorijā realizējamajām preču grupām (saldējums, karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni, iepirkti augļi un ogas, sporta un atpūtas inventāra preces), ar nosacījumu:  tirdzniecība nomas objektos jāīsteno ievērojot Rīgas domes 01.03.2016. saistošajos noteikumos Nr.196 “Par kārtību kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” noteiktās prasības.

Nomas termiņš ir no 2019.gada 13.aprīļa līdz 2019.gada 30.septembrim.

Nosacītā nomas maksa un izsoles sākumcena par katru vienu Izsoles objekta (Īpašuma) nomu ir 60.00 EUR par visu nomas termiņu.

Izsoles solis - 10% no attiecīgā Izsoles objekta sākumcenas.

Dalībai izsolē Pretendents, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iesniedz pieteikuma dokumentus un Nolikumā noteiktajā kārtībā iemaksā drošības naudu SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas nr. 40003982628, konts LV15PARX0005508860001 AS „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Pieteikumi dalībai izsolē slēgtā aploksnē jāiesniedz SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā, sekretariātā (2.stāvs) darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.16:00 līdz 2019.gada _07.martam plkst.11:00.

Izsole notiks 2018.gada 11.martā plkst.11:00 Rīgā, SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (2.stāvs).

Ar nolikumu, tai skaitā nomas līgumu projektu interesenti var iepazīties SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D, sekretariātā, kā arī Objektus var apskatīt dabā, iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrētu laiku, ar kontaktpersonu Aigaru Penci, pa tālruni 29288438, darba dienās no plkst.10:00 līdz plkst.13:00, Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, Valsts Nekustamie īpašumi portālā www.vni.lv un iznomātāja mājas lapā www.rigasmezi.lv.

Pievienotie faili