Atļauja transporta līdzekļa iebraukšanai Rīgas dārzos, parkos un skvēros

Drukāt

28.10.2016

Kārtība kādā saņemama “ATĻAUJA transporta līdzekļa iebraukšanai Rīgas dārzos, parkos un skvēros”

Lai iebrauktu Rīgas pilsētas sabiedrisko apstādījumu teritorijās, juridiskām un fiziskām personām ir jāsaņem no SIA ”Rīgas meži„ atļauja transporta līdzekļa iebraukšanai Rīgas dārzos, parkos un skvēros.

1. Iesniegums (skat.Iesnieguma formu) par  atļaujas izsniegšanu tiek pieņemts elektroniskā formātā uz  e-pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv

2. Uz šī iesnieguma pamata prasītājam tiek izrakstīts Rēķins un nosūtīts apmaksai elektroniski uz prasītāja norādīto e-pasta adresi .

3. Atļaujas transporta līdzekļu iebraukšanai Rīgas dārzos, parkos un skvēros tiek izsniegtas, prasītājam uzrādot maksājuma uzdevumu, birojā: Ojāra Vācieša ielā 6, korpuss 1, Rīgā.  

Vienreizējās iebraukšanas atļaujas cena ir EUR 14,05 + PVN 21%.

Sezonas iebraukšanas atļaujas cena ir EUR 42,69 + PVN 21%.

Skatīt SIA "Rīgas meži" maksas pakalpojumu cenrādi

Kontaktpersona : Daļa “Dārzi un parki”, Diāna Blumberga, tālrunis: 25419561