Pasākumi

Drukāt

28.10.2016

Iesniegums par pasākuma saskaņošanu pilsētas sabiedriskajos apstādījumos no juridiskām un fiziskām personām tiek pieņemts elektroniski, e-pasta adrese: rigasmezi@rigasmezi.lv vai birojā: Ojāra Vācieša ielā 6, korpuss 1, Rīgā, LV-1004, darba dienās  no plkst. 9.00 – 15.00.

Kontaktpersona: daļa “Dārzi un parki”, Diāna Blumberga, tālrunis: 25419561

Publisku pasākumu saskaņošanas kārtība:

2023.gada 1.janvārī stājusies spēkā jauna publisku pasākumu saskaņošanas kārtība Rīgas valstpilsētai piederošajās dārzu un parku teritorijās.


Persona sagatavo iesniegumu par publiska pasākuma rīkošanu un sniedz to Rīgas domē. Iesnieguma forma atrodama Rīgas domes mājas lapā, sekojot saitei: https://www.riga.lv/lv/pakalpojumi/publiska-pasakuma-saskanosana. Iesniegums sniedzams klātienē vai portālā Latvija.lv. 


Rīgas dome centralizēti iesniegumu pārsūta visām ar pasākuma norisi saistītajām institūcijām,  izvērtēšanai atbilstoši kompetencei – tai skaitā SIA “Rīgas meži”, ja publisko pasākumu plānots organizēt Rīgas valstpilsētas dārzos vai parkos.  • Ja SIA “Rīgas meži” savas kompetences ietvaros iesniegumu apstiprina bez iebildumiem, tad par to informē Rīgas domi. 

  • Ja SIA “Rīgas meži” būs nepieciešams precizēt iesniegumā norādīto, vai būs nepieciešama papildus informācija, kas saistīta ar pasākuma organizēšanu publisko apstādījumu teritorijās, SIA “Rīgas meži”  pārstāvji sazināsies ar pasākuma organizatoru, lai precizētu nepieciešamo. Pēcāk SIA “Rīgas meži” sniegs apliecinājumu Rīgas domei par to, ka pasākuma rīkošana ir pieļaujama attiecīgajā dārzu vai parku teritorijā.

Kad iesniegums tiks izvērtēts visās ar pasākuma norisi saistītajās institūcijās, tiks izsniegts Rīgas domes saskaņojums publiska pasākuma norisei.


Pasākumu un aktivitāšu saskaņošanas kārtība:


Ja tiek plānots organizēt nelielu pasākumu vai īstenot aktivitāti (kas nav publisks pasākums) kādā no SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajām dārzu un parku teritorijām, fiziska vai juridiska persona vēršas ar iesniegumu SIA “Rīgas meži” ne vēlāk kā trīs dienas pirms plānotā pasākuma (iesniegumi, kas sniegti pēc noteiktā termiņa netiek izskatīti).


Iesniegums par pasākuma saskaņošanu pilsētas sabiedriskajos apstādījumos tiek pieņemts elektroniskā formātā uz  e-pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv vai birojā: Ojāra Vācieša ielā 6, korpuss 1, Rīgā, LV-1004, darba dienās  no plkst. 9.00 – 15.00.


Kontaktpersona: daļa “Dārzi un parki”, Diāna Blumberga, tālrunis: 25419561


Iesniegumā norādāmā  pamatinformācija:


  • pasākuma rīkotājs;
  • pasākuma norises vieta (ja Vērmanes dārzs, tad atsevišķi jānorāda Vērmanes dārza  estrādes izmantošanas iespēja);
  • pasākuma norises laiks, t.sk. nepieciešamais pasākuma uzbūves/nobūves laiks (ja  Vērmanes dārzs, tad atsevišķi jānorāda Vērmanes dārza estrādes izmantošanas laiks),
  • īss pasākuma apraksts, t.sk. plānotās aktivitātes, programma/scenārijs, tirdzniecība, uzbūves objekti, to uzbūves paņēmieni, parametri, vizualizācijas uc;
  • pasākuma norises vietas/teritorijas plāns ar pasākuma aktivitāšu izvietojumu teritorijā un uzbūves objektu atzīmēm.

SIA ”Rīgas meži” saskaņojums pasākuma rīkošanai Jums tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi.


Pasākuma rīkotājs uzņemas atbildību par radītajiem zemsedzes (t.sk. zālienu), apstādījumu un teritorijas labiekārtojuma objektu bojājumiem līdz pilnīgai to atjaunošanai, ja bojājumi ir radušies pasākuma norises laikā pasākuma rīkotāja vai pasākuma dalībnieku darbības rezultātā.

 

Informējam, ka SIA “Rīgas meži” savās apsaimniekotajās teritorijās galvaspilsētā neatbalsta alkohola tirdzniecību publisku pasākumu laikā!

 

Pievienotie faili

LGR Blok ne najden: [google_analytics]
Current category is: [Pasākumi]. ID: [489]