Pasākumi

Drukāt

28.10.2016

Iesniegums par pasākuma saskaņošanu pilsētas sabiedriskajos apstādījumos no juridiskām un fiziskām personām tiek pieņemts elektroniskā formātā uz  e-pasta adresi: Jolanta.Spura@rigasmezi.lv vai birojā: Ojāra Vācieša ielā 6, korpuss 1, Rīgā, LV-1004, darba dienās  no plkst. 9.00 – 15.00.

Kontaktpersona: daļa “Dārzi un parki”, Jolanta Spura, tālrunis: 29934105

 

 

Publiska pasākuma saskaņošanas kārtība

1.   Iesniegums par pasākuma rīkošanu jāraksta brīvā formā, jāadresē SIA "Rīgas meži" valdes priekšsēdētājai Anitai Skudrai un jāiesniedz vismaz 3 (trīs) darbadienas pirms plānotā pasākuma norises (pretējā gadījumā iesniegums netiks izskatīts).

Iesniegumā norādāmā  pamatinformācija:

  • pasākuma rīkotājs;
  • pasākuma norises vieta (ja Vērmanes dārzs, tad atsevišķi jānorāda Vērmanes dārza  estrādes izmantošanas iespēja);
  • pasākuma norises laiks, t.sk. nepieciešamais pasākuma uzbūves/nobūves laiks (ja  Vērmanes dārzs, tad atsevišķi jānorāda Vērmanes dārza estrādes izmantošanas laiks),
  • īss pasākuma apraksts, t.sk. plānotās aktivitātes, programma/scenārijs, tirdzniecība, uzbūves objekti, to uzbūves paņēmieni, parametri, vizualizācijas uc. ;
  • pasākuma norises vietas/teritorijas plāns ar pasākuma aktivitāšu izvietojumu teritorijā un uzbūves objektu atzīmēm  (skatīt “Rīgas dārzu, parku un skvēru teritoriju plāni”);
  • transporta līdzekļu izmantošanas nepieciešamība pasākuma nodrošinājumam, lai saņemtu atļaujas transporta līdzekļu iebraukšanai Rīgas pilsētas sabiedrisko apstādījumu teritorijās (skatīt “Kārtība kādā saņemama “ATĻAUJA transporta līdzekļa iebraukšanai Rīgas dārzos, parkos un skvēros””),
  • par pasākuma norisi atbildīgā persona, kontaktinformācija;
  • pasākuma rīkotāja/maksātāja bankas rekvizīti.

2.   SIA ”Rīgas meži” saskaņojums pasākuma rīkošanai jums tiks nosūtīts elektroniski uz jūsu norādīto e-pasta adresi.

 

Pasākuma rīkotājs uzņemas atbildību par radītajiem zemsedzes (t.sk. zālienu), apstādījumu un teritorijas labiekārtojuma objektu bojājumiem līdz pilnīgai to atjaunošanai, ja bojājumi ir radušies Pasākuma norises laikā Pasākuma rīkotāja vai Pasākuma dalībnieku darbības rezultātā.

 

Pasākuma rīkotāja pienākums līdz publiska pasākuma norisei ir saņemt visas pasākuma rīkošanai nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus  Rīgas domes noteiktajā kārtībā.

https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD000323AJ0012

Pievienotie faili